BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO i NIEMIECKIEGO

„Nowe kompetencje językowe dla mieszkańców subregionu jeleniogórskiego”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspierania uczenia się przez całe życie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu (EFS).

Udział w szkoleniu jest 100% bezpłatny

Zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, podręczniki, egzamin końcowy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !Celem projektu jest podniesienie kompetencji z zakresu znajomości języka angielskiego i niemieckiego (poziom podstawowy i średniozaawansowany A i B) wśród mieszkańców subregionu jeleniogórskiego.

Kurs języka angielskiego/niemieckiego obejmuję 120 godzin (1 godzina = 45 minut) zajęć, które będą odbywały się w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych na terenie powiatów: jeleniogórskiego, jaworskiego, lwóweckiego, lubańskiego, złotoryjskiego według zgłoszeń.

Kto może przystąpić do udziału w projekcie?

DOKUMENTY DO POBRANIA


Projekt skierowany jest do mieszkańców 5 powiatów subregionu jeleniogórskiego województwa dolnośląskiego, którzy z własnej inicjatywy zgłaszają chęć udziału w projekcie i są w wieku od 25 lat i więcej.
Zapraszamy mieszkańców powiatów:
1. jeleniogórskiego,
2. jaworskiego,
3. lwóweckiego,
4. lubańskiego,
5. złotoryjskiego.
Do udziału w projekcie szczególnie serdecznie zapraszamy:
1. osoby w wieku 50 lat i więcej,
2. osoby o niskich kwalifikacjach,
3. osoby z obszarów wiejskich,
4. osoby niepełnosprawne

Biuro Projektu

58-506 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 2 lok 2

Tel.: 509 957 568 
e-mail: dsprojekt@globalschool.pl


Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do soboty w godz. 10-18.

Instytucja organizująca konkurs:  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu

Realizator Projektu:  GLOBAL SCHOOL Marcin Rydzewski, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Żeromskiego 26

Wartość całkowita projektu: 562.037,05 zł
Dofinansowanie: 505.833,34 zł